Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 r. Zgodnie z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych , stanowiącym załącznik do uchwały do uchwały NR 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej powinno nastąpić najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 r. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu jest dostępny w pokoju nr 3 tutejszego urzędu