Władze Gminy

Wójt Gminy Mirosław Żydek
Zastępca Wójta Gminy  Anna Olszak
Sekretarz Gminy Konrad Banach
Skarbnik Gminy Marta Skulimowska

 

RADA GMINY KONOPNICA

Przewodniczący Andrzej Krzysztof Duda
Wiceprzewodniczący Anna Gano-Gęca
Wiceprzewodniczący Tomasz Brodziak

 

RADNI

Piotr Gołębiowski

Jerzy Jakubas

Stanisław Łukasiewicz

Stanisław Majczak

Roman Rybacki

Dariusz Sobczak

Grzegorz Wertel

Witold Witka

Ryszard Zalewski

Krzysztof Żydek

Monika Durlak

Ireneusz Wróbel

.