VI (6) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 22 lipca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI (6) sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski Radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji tj. 14 czerwca 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Konopnica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konopnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
9. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica