UWAGA

W mijającym tygodniu w różnych miejscach gminy doszło do włamań oraz kradzieży urządzeń
z szaf sterujących oświetleniem drogowym.

Prosimy o zachowanie wzmożonej czujności.

Zauważone akty wandalizmu prosimy zgłaszać do UG Konopnica lub na policję.