SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 4 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji tj. 14 czerwca 2017 roku
4.Interpelacje, wnioski i  zapytania Radnych
5.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości działki nr 202/3 w Kozubszczyźnie wraz z budynkiem.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
6.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej- działki nr 349/3 położonej w miejscowości Sporniak.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
7.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej – działki nr 99/13 położonej w miejscowości Zemborzyce Dolne.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
8.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych- działek nr 23/1, 22/1, 21/1, 20/4, 20/6, 20/8, 26/5, 26/7, 26/9, 25/5 i 25/3 położonych w miejscowości Marynin
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
9. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
10.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2017 rok
a/ dyskusja
b/podjęcie uchwały
11.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania Radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie obrad.