SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Konopnica VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji tj. 25 sierpnia 2017 roku
4. Interpelacje, wnioski i  zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.6.Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
7. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
8. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działek nr 896/17 i 896/23 w Konopnicy
a/dyskusja
b/podjęcie uchwały
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.