Aktualności

24 Lip 2017 więcej

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety ws. Planu Mobilności LOF na lata 2017-2015 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfftLnGRQWgajNQaDMV9UYAh8ucuiB0FOd6jGgjmgRRNd5izg/viewform

21 Lip 2017 więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica

więcej 20 Lip 2017
więcej 12 Lip 2017
więcej 11 Lip 2017
więcej 4 Lip 2017
więcej 4 Lip 2017
więcej 4 Lip 2017