Aktualności

2 Paź 2007 więcej

W gminie Konopnica znajduje się 5 szkół podstawowych w miejscowościach: Konopnica, Motycz, Radawiec Duży, Zemborzyce Tereszyńskie i Stasin oraz 1 Gimnazjum w miejscowości Radawczyk Drugi. Łącznie uczęszcza do nich 806 uczniów i zatrudnionych jest 104 nauczycieli. Szkoły podstawowe zlokalizowane na

2 Paź 2007 więcej

Gmina Konopnica ze względu na swoje podmiejskie położenie ma szczególnie dobre warunki do rozwoju przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, handlu i usług oraz agroturystyki i bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej. Rolnicza Lubelszczyzna dostarcza obficie dorodnych ziemiopłodów. Ich najbliższym odbiorcą jest rynek 400-tysięcznego miasta

więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007