Aktualności

2 Paź 2007 więcej

Funkcja administracyjna sprawowana jest przez Urząd Gminy w Konopnicy. Na terenie gminy utworzono 21 sołectw. Gminę obsługuje Rewir Policji zlokalizowany w Maryninie. Obecnie czynione są starania o utworzenie Posterunku Policji na terenie gminy Konopnica. W Konopnicy działa Lubelski Bank Regionalny

2 Paź 2007 więcej

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na zachód od miasta Lublina, w pobliżu tras do Warszawy, Nałęczowa i Kraśnika. Tereny te cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina. W ostatnich latach prawie

więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007