Aktualności

2 Paź 2007 więcej

Na terenie gminy Konopnica działa 11 jednostek OSP, które są zrzeszone w Zarządzie Gminnym Związku OSP.  Są to wszystkie jednostki typu ,,S". Łącznie jednostki zrzeszają 370 członków. Przy trzech jednostkach działają MDP, zrzeszające 32 członków, w tym 5 dziewcząt i

2 Paź 2007 więcej

Funkcja administracyjna sprawowana jest przez Urząd Gminy w Konopnicy. Na terenie gminy utworzono 21 sołectw. Gminę obsługuje Rewir Policji zlokalizowany w Maryninie. Obecnie czynione są starania o utworzenie Posterunku Policji na terenie gminy Konopnica. W Konopnicy działa Lubelski Bank Regionalny

więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007
więcej 2 Paź 2007