Informacja dla właścicieli gruntów położonych w miejscowości Stasin