GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY KONOPNICA

KONSULTACJE SPOŁECZNE WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY KONOPNICA

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KONOPNICA W DNIU 31.03.2017 GODZINA 15:00

Więcej informacji