Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Konopnicy