X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.