Piknik Rodzinny sołectwa Motycz i Motycz – Józefin