Wpisy dla kategorii ‘Z ostatnich dni’

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym uzgodnienia koncepcji.

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3

Serdecznie zapraszamy na szkolenie związane z ogłoszonym konkursem Grantowy w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w siedzibie LGD „Kraina wokół

Oyama Karate w Gminie Konopnica

Klub Sportowy Oyama Lublin jest prężnie działającym klubem sportowym nie tylko na terenie miasta Lublin, ale też w gminie Konopnica. Instruktorzy prowadzą zajęcia w  szkołach gminy Konopnica: Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, Szkole Podstawowej w Stasinie, Szkole

III (3) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 08 lutego 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III (3)   sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Pytania i wnioski radnych. 4.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych 2019

Na podst. § 16, pkt 1 i 2 Statutu sołectwa zarządzam przeprowadzenie zebrań wyborczych w związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru rady gminy. Harmonogram zebrań

Szkolenie chemizacyjne

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Sukces Lego Team Konopnica

Dziesięcioro uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy tworzący gminny Lego Team Konopnica, wzięło udział