Rozwiń więcej

Aktualności

23 Kwi 2019 więcej

LGD „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020. Zakres tematyczny oraz limit środków: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym

23 Kwi 2019 więcej

Zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych  lub osoby upoważnione kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. są przyjmowane w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Konopnica w godzinach pracy urzędu.Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

więcej 23 Kwi 2019
więcej 23 Kwi 2019
więcej 18 Kwi 2019
więcej 18 Kwi 2019
więcej 15 Kwi 2019
więcej 15 Kwi 2019